Орон сууцанд амьдардаг хүмүүсийн хамгийн том бэрхшээл бол машины зогсоол , дулаан гражын хүрэлцээний асуудал байдаг...

Орон сууцанд амьдардаг хүмүүсийн хамгийн том бэрхшээл бол машины зогсоол , дулаан гражын хүрэлцээний асуудал байдаг...

Манай хотхон нь таны энэ асуудлыг цогцоор нь шийдсэн. Нийт 6 блокыг хамарсан 200машины нэгдсэн граж, 100машины ил зогсоол төлөвлөсөн нь таны хэрэгцээнд бүрэн нийцэж байгаа юм.

Үүрд мөнх орших үнэ цэнийг таньд Polaris Apartment…

Борлуулалтын албаны утас:9461-6067

ХУД, "POLARIS APARTMENT 2" хотхоны дулаан гражын давуу тал